Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-16

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 597 van de heer Van Quickenborne d.d. 17 april 2000 (N.) :
Verkiezingen. ≠ Opkomstplicht.

Kiezers die niet kunnen gaan stemmen, hebben het recht een andere kiezer een volmacht te geven om in hun naam te stemmen.

1. Hoeveel kiezers hebben bij de voorbije verkiezingen (gemeente- en provincieraadsverkiezingen, deelstaat- en federale verkiezingen) bij volmacht gestemd ?

2. a) Hoeveel kiezers zijn anderzijds zonder geldige reden niet gaan stemmen ?

b) Worden alle overtreders van de opkomstplicht vervolgd ?

c) Zo neen, waarom niet ?

d) Hoeveel overtreders werden vervolgd en hoeveel reeds veroordeeld ?

e) Acht u de opkomstplicht niet voorbijgestreefd ?

3. a) Zijn Belgen die permanent in het buitenland verblijven verplicht te gaan stemmen ?

b) Zo ja, welke sancties worden genomen ten aanzien van de vele honderdduizenden die niet zijn gaan stemmen ?

c) Zo neen, meent u dan niet dat in BelgiŽ verblijvende kiezers worden gediscrimineerd ?