Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-15

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 549 van mevrouw Lizin d.d. 22 maart 2000 (Fr.) :
Politiehervorming. Leden van het CBO. Nieuwe bezoldigingsregeling.

Door de inlijving van de leden van het Centraal Bureau Opsporingen (CBO) bij de nieuwe algemene directie van de federale politie, worden de leden van het CBO samengevoegd met de leden van de Algemene Politiesteundienst, de Nationale Brigade en het Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie.

Kunt u, met betrekking tot de bezoldigingsregeling van de leden van dat CBO, verduidelijken of de functievergoedingen, ook stafvergoedingen genoemd (zie geldelijk statuut B.2.0.2.3.), van toepassing zijn voor alle personeelsleden van de politie die behoren tot de algemene directie van de federale politie en dus ook voor de leden van het CBO ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Wat de stafvergoeding betreft, kan ik u bevestigen dat deze van toepassing is op al het politiepersoneel dat daadwerkelijk een staffunctie vervult.

Dit lijkt me ook het geval te zijn voor de leden van het CBO die een conceptiewerk uitvoeren, ongeacht hun graad.