2-423/2

2-423/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

23 MEI 2000


Wetsontwerp tot opheffing van artikel 150, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT