2-430/1

2-430/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

12 MEI 2000


Wetsontwerp betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen


Evocatieprocedure


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 29 mei 2000.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.