Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 379 van de heer Ceder d.d. 26 januari 2000 (N.) :
Geldtransporten. Begeleiding door de rijkswacht.

Graag had ik antwoord verkregen op volgende vragen :

1. Krijgen de geldtransporten nog steeds rijkswachtbegeleiding ?

2. Hoeveel mannen van het rijkswachtpersoneel zijn ingezet bij het begeleiden van geldtransporten in 1998 en 1999 ?

3. Betalen de ondernemingen die het geld transporteren of in wiens opdracht het geld wordt getransporteerd enige vergoeding voor de rijkswachtbegeleiding ? Zo ja, op welke basis en aan welk tarief ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder de antwoorden op zijn vragen.

1. Een deel van de geldtransporten worden inderdaad nog steeds begeleid door de rijkswacht.

2. De uitvoering van de begeleidingsopdrachten (encadrering, vorming en training inbegrepen) vergde in 1998 en 1999 respectievelijke de inzet van 259 en 187 personeelsleden.

3. Overeenkomstig het ministerieel besluit van 12 mei 1997 worden de door de rijkswacht geleverde escortes gefactureerd aan de ondernemingen die het geld transporteren. Het bedrag per uur begeleiding is 7 148 frank (door indexatie actueel 8 713 frank). Dit bedrag dekt echter niet de volledige kostprijs van het daartoe in te zetteh personeel.