Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 74 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politiek in het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie, is een belangrijk streefdoel waar permanent en concreet werk van gemaakt moet worden.

Deze evenwichtige vertegenwoordiging is nodig op alle domeinen en dit zowel stroomopwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht ≠ als stroomafwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

In het licht hiervan had ik graag van de geachte minister vernomen :

1. wat de verhouding is van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, binnen haar eigen kabinet :

1.1. in globo;

1.2. per niveau :

1.2.1. leden : niveau 1;

1.2.2. uitvoerend personeel :

1.2.2.1. op niveau 2;

1.2.2.2. op niveau 2+;

1.2.2.3. op niveau 3;

1.2.3. op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs;

2. wat haar beleidsvisie is over een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de ministeriŽle kabinetten.

Antwoord : Het geachte lid kan hierna het antwoord vinden op haar vragen :

1. De verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke medewerkers op het kabinet is de volgende :

1.1. Globaal :

≠ mannelijke medewerkers 58 %;

≠ vrouwelijke medewerkers 42 %.

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden van niveau 1 :

≠ mannelijke medewerkers 70 %;

≠ vrouwelijke medewerkers 30 %.

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Niveau 2 :

≠ mannelijke medewerkers 68 %;

≠ vrouwelijke medewerkers 32 %.

1.2.2.2. Niveau 2+ :

≠ mannelijke medewerkers 43 %;

≠ vrouwelijke medewerkers 57 %.

1.2.2.3. Niveaus 3 en 4 :

≠ mannelijke medewerkers 40 %;

≠ vrouwelijke medewerkers 60 %.

1.2.3. Op niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs, is het personeel 100 % mannelijk.

2. Het zoeken naar een zo evenwichtig mogelijke aanwezigheid tussen mannen en vrouwen, is een belangrijk onderdeel van het gevolgde beleid inzake de samenstelling van het kabinet van Binnenlandse zaken.