Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-10

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 406 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. ­ Ter beschikking gestelde middelen. ­ Begroting 2000.

Het behoort tot de taak van alle beleidsverantwoordelijken om een gezinsvriendelijk beleid te voeren, niet alleen door het nemen van specifieke, gezinsgerichte maatregelen, maar ook door steeds na te gaan wat de gevolgen zijn van een beleidsmaatregel voor het gezin en hoe het gezinsbelang het best wordt gewaarborgd door het gevoerde beleid, aangezien iedere maatregel, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, steeds gevolgen heeft voor de gezinsverbanden in hun diverse leefvormen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven, in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gezinsvriendelijke dimensie van uw beleid.

Antwoord : Het ministerie van Buitenlandse Zaken is belast met de onderhandelingen van voorbereidende documenten van internationale conferenties, alwaar vragen met betrekking tot het gezin besproken worden en went hiertoe een zeker aantal middelen aan, zoals het sturen van vertegenwoordigers van het departement naar de verschillende internationale fora waar deze kwesties besproken worden.

De financiėle middelen hiertoe en meer specifiek de middelen ter ondersteuning van het gezin, bestaan voornamelijk uit administratieve kosten, die ondergebracht werden in de begrotingsposten « personeelskosten » en « werkingskosten » van het departement.