Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-10

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 379 van de heer Ceder d.d. 26 januari 2000 (N.) :
Geldtransporten. Begeleiding door de rijkswacht.

Graag had ik antwoord verkregen op volgende vragen :

1. Krijgen de geldtransporten nog steeds rijkswachtbegeleiding ?

2. Hoeveel mannen van het rijkswachtpersoneel zijn ingezet bij het begeleiden van geldtransporten in 1998 en 1999 ?

3. Betalen de ondernemingen die het geld transporteren of in wiens opdracht het geld wordt getransporteerd enige vergoeding voor de rijkswachtbegeleiding ? Zo ja, op welke basis en aan welk tarief ?