Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 321 van mevrouw de Bethune d.d. 24 december 1999 (N.) :
Diplomatieke loopbaan. Aanwezigheid van vrouwen in 1999.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord bekomen op volgende vraag :

Wat is voor het jaar 1999 het aantal mannelijke, respectievelijk vrouwelijke diplomaten en op welk niveau (1e klasse, 2e klasse, 3e klasse, 4e klasse, 5e klasse, 6e klasse of stagiaires) zijn zij werkzaam ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hierna een overzicht van het aantal mannelijke en vrouwelijke diplomaten onderverdeeld per administratieve klasse in dienst op 31 december 1999.

Klasse M V
1 13 2
2 110 7
3 69 9
4 108 25
Stagiairs 39 3
Totaal 339 46
385