Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 274 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Gelijke-kansenbeleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 276 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : In de oorspronkelijke begroting voor 2000 werd een bedrag van 300 000 frank voorbehouden ter verwezenlijking van de gelijke kansen van mannen en vrouwen in de openbare diensten.