Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 254 van mevrouw de Bethune d.d. 20 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. ­ Ter beschikking gestelde middelen. ­ Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 256 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : Wat het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft, bestaan de uitgaven omtrent de tenuitvoering van de Conventie van de rechten van het kind, zoals trouwens bij elke andere door België geratificeerde conventie, voornamelijk uit administratieve kosten, die ondergebracht werden in de begrotingsposten « personeelskosten » en « werkingskosten » van het departement.

Inderdaad is het ministerie van Buitenlandse Zaken belast met de onderhandelingen van internationale akkoorden op het vlak van de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens en de rechten van het kind en besteedt daartoe een bepaald aantal middelen waarbij het sturen van ambtenaren van het departement naar de verschillende internationale fora waar deze kwesties onderhandeld worden.