Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 220 van mevrouw de Bethune d.d. 16 december 1999 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 219 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 280).