2-306/3

2-306/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

8 FEBRUARI 2000


Wetsontwerp houdende instemming met het WEU-Akkoord inzake veiligheid, gedaan te Brussel op 28 maart 1995


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De tekst aangenomen door de commissie
is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp
(Zie Stuk Senaat, nr. 2-306/1 1999-2000)