2-254/3

2-254/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

8 FEBRUARI 2000


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Rabat op 13 april 1999


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De tekst aangenomen door de commissie
is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp
(Zie Stuk Senaat, nr. 2-254/1 1999-2000)