2-19

2-19

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 22 DECEMBER 1999 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (Stuk 2-229) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (Stuk 2-226) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontslag van een senator

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het waarborgen van de permanentie en de basispolitiezorg binnen kleine interpolitiezones en de implicaties van EURO 2000 hierop» (nr. 2-35)