Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-6

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 170 van de heer Van Quickenborne d.d. 25 november 1999 (N.) :
Drugsbeleid. Gebruik van drugs op muziekfestivals.

In aansluiting op de vraag nr. 254 van 12 september 1997 gesteld door senator Boutmans (Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 1-75 van 16 juni 1998, blz. 3906) wil ik de indertijd verschafte informatie geactualiseerd zien.

Zoals ieder jaar in de zomer hebben tal van muziekfestivals plaatsgehad : pop, jazz, wereldmuziek, reggae, enz. (Torhout, Werchter, Sfinks, Open tropen, Dranouter, Jazz Middelheim...).

Bij nogal wat van die muziekfestivals is het niet moeilijk vast te stellen dat er (eerder kleinschalig) drugsgebruik plaatsheeft, voor zover bekend alleen van cannabisproducten. Sommigen verklaarden dat men high werd alleen al door zich te verplaatsen van de ene kant van het Beachrockstrand naar de andere kant.

In afwijking van het antwoord van de vorige minister van Binnenlandse Zaken heb ik de indruk dat het beleid nu gewijzigd is, met name zouden muziekfestivals nu wel grotere aandacht krijgen inzake drugspreventiebeleid. Getuige hiervan de grootschalige anonieme politieactiviteiten ontwikkeld op de weide van Pukkelpop waarover de Vlaamse pers berichtte.

Wordt het drugsgebruik er als een probleem beschouwd, door het beleid of door de organisatoren zelf ? Zijn die festivals voorwerp van enig bijzonder beleid terzake ? Werden bijzondere trends vastgesteld of andere vaststellingen gedaan ?