Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-6

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 149 van de heer Verreycken d.d. 18 november 1999 (N.) :
Uitgaansgelegenheden. Veiligheidsnormen. Toezicht.

Geregeld bereiken ons uit het buitenland verhalen van rampen waarbij tientallen jongeren omkomen bij branden in uitgaansgelegenheden, zoals recent in Japan en Duitsland.

Zeer vaak vallen de meeste slachtoffers omdat zeer veel mensen samengepakt zijn in een te kleine ruimte, de nooduitgangen afwezig zijn of niet functioneren enz.

Gelukkig bleef ons land gespaard van dergelijke rampen, maar naar men mij verzekert zijn in nogal wat uitgaansgelegenheden in ons land gelijkaardige situaties perfect mogelijk.

Graag deze vragen :

Wie is in ons land bevoegd voor het opstellen van de veiligheidsnormen terzake ?

Welke zijn deze normen ? Indien voorhanden kreeg ik hiervan graag een afschrift.

Wie moet toezien op de naleving ervan ?

Wordt momenteel door een dienst systematisch nagegaan of uitgaansgelegenheden aan de nornem voldoen ?