Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 70 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
Ministeriële kabinetten. ­ Samenstelling. ­ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 72 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 57).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid hierbij het antwoord op haar vraag mede te delen.

1. Binnen de samenstelling van het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken

1.1. In globo Vrouwen : 18. Mannen : 22.

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden : niveau 1 (kabinetschef en adjunct-kabinetchefs inbegrepen) Vrouwen : 3. Mannen : 9.

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2+ Vrouwen : 5. Mannen : 1.

1.2.2.2. Op het niveau 2 Vrouwen : 8 (waarvan 1 personeelslid 1/4 tewerkgesteld is). Mannen : 8 (waarvan 1 personeelslid 1/4 tewerkgesteld is).

1.2.2.3. Op het niveau 3 Vrouwen : 2. Mannen : 2.

1.2.2.4. Op het niveau 4 Vrouwen : 0. Mannen : 2.

1.3. Op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs Vrouwen : 0. Mannen : 3.

2. Binnen de samenstelling van het kabinet van de vice-premier

1.1. In globo Vrouwen : 11. Mannen : 10.

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden : niveau 1 (kabinetschef en adjunct-kabinetschefs inbegrepen) Vrouwen : 1. Mannen : 7.

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2+ Vrouwen : 6. Mannen : 0.

1.2.2.2. Op het niveau 2 Vrouwen : 4 (waarvan 2 personeelsleden 1/4 tewerkgesteld zijn). Mannen : 2.

1.2.2.3. Op het niveau 3 Vrouwen : 0. Mannen : 1.

1.3. Op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs Vrouwen : 0. Mannen : 2.

3. De beleidsvisie over de evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de kabinetten

Als vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken, ben ik bevoegd voor de samenstelling van twee ministeriële kabinetten. Desbetreffend ben ik er mij van bewust dat, ondanks de vrijwel gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (18 vrouwen en 22 mannen/11 vrouwen en 10 mannen) op kwantitatief niveau, er nog geen evenwicht bereikt werd op kwalitatief niveau, en meer bepaald betreffende de kabinetsleden van niveau 1.

Op het kabinet van de vice-premier is het kwantitatieve evenwicht grotendeels bereikt. In de toekomst zal er voor dit kabinet gestreefd worden naar een betere gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vooral voor niveau 1.

Hetzelfde probleem stelt zich voor het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken. Dit heeft echter alles te maken met de algemeen bekende toestand die eigen is aan de diplomatieke carrière, waar men te kampen heeft met een tekort aan vrouwelijke elementen. In de toekomst zullen wij er echter voor zorgen deze lacune te overbruggen, en dit in de mate van het mogelijke, door een beroep te doen op vrouwelijk personeel van de interne carrière.

Daarentegen werd voor niveau 1-deskundigen en adviseurs van buiten het departement de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen wel bereikt (3 vrouwen en 3 mannen).

Ik ben van plan om in de toekomst een kwantitatief en een kwalitatief evenwicht tussen mannen en vrouwen na te streven.