Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 30 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt. Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 34 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid hierbij het antwoord op haar vraag mede te delen.

1.1. Statutaire aanwervingen per niveau (AC = absoluut cijfer)

1997 1998
H

M
F

V
Total

Totaal
H

M
F

V
Total

Totaal
CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
%
N1 1 50 1 50 2 100 1 50 1 50 2 100
N2+ 1 50 1 50 2 100 0 1 100 1 100
N2 0 4 100 4 100
N3
N4

Contractuele aanwervingen per niveau (AC = absoluut cijfer)

1997 1998
H

M
F

V
Total

Totaal
H

M
F

V
Total

Totaal
CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
%
N1 6 55 5 45 11 100 5 38 8 62 13 100
N2+ 4 100 0 4 100 2 33 4 67 6 100
N2 6 40 9 60 15 100 6 43 8 57 14 100
N3 1 9 10 91 11 100 1 17 5 83 6 100
N4 5 36 9 64 14 100 1 10 9 90 10 100

1.2. Bevorderingen binnen de niveaus 2+, 2, 3 en 4 (AC = absoluut cijfer)

1997 1998
H

M
F

V
Total

Totaal
H

M
F

V
Total

Totaal
CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
% CA

AC
%
Vers R28/29 0 2 100 2 100
Vers R22/25 2 33 4 67 6 100
Vers R32/35
Vers R42/44 2 67 1 33 3 100 3 100 0 3 100

1.3. Bevorderingen binnen niveau 1 (AC = absoluut cijfer, R = rang)

1997
Promus

Bevorderd
Candidats

Kandidaten
H

M
F

V
Total

Totaal
H

M
F

V
Total

Totaal
CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
%
Vers R13/14 1 100 0 1 100 3 100 0 3 100
Vers R15/16/17 7 78 2 22 9 100 11 79 3 21 14 100
1998
Promus

Bevorderd
Candidats

Kandidaten
H

M
F

V
Total

Totaal
H

M
F

V
Total

Totaal
CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
% CA
AC
%
Vers R13/14 4 67 2 33 6 100 13 76 4 24 17 100
Vers R15/16/17 4 67 2 33 6 100 15 83 3 17 18 100

2. Het geachte lid kan uit voorgaande cijfergegevens opmaken dat het departement in bijna alle gevallen beantwoordt aan het gestelde objectief dat vertaald werd in stuurgetallen.

Hoewel niet formeel opgenomen in een departementaal actieplan (1997-2000), wordt er wel degelijk de facto rekening gehouden met de doelstelling van de stuurgetallen.

Ik kan u verzekeren dat ik hier ook in de toekomst het grootste belang zal aan hechten.