Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 47 van de heer Creyelman d.d. 2 september 1999 (N.) :
Europese Kampioenschappen voetbal. ≠ Handhaving van de openbare orde.

Volgens de Nederlandse nationale ombudsman, de heer Oosting, worden de problemen bij mogelijke ordeverstoringen tijdens het EK voetbal zwaar onderschat. Hij denkt dat de overheid niet goed is voorbereid om voetbalsupporters uit de Europese Unie eventueel te kunnen uitzetten, als zij betrokken zijn bij rellen of andere problemen met de openbare orde. De ombudsman meent dat mensen uit de Europese Unie in principe niet kunnen worden uitgezet, zoals dat wel kan bij mensen van buiten de EU.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland vindt daarentegen dat er van een actuele bedreiging geen sprake moet zijn voor het uitzetten van EU-inwoners. De ombudsman vindt dat deze redenering niet opgaat en voorziet daarom veel problemen als de Nederlandse overheid volgens deze redenering gaat optreden tijdens de Europese Kampioenschappen voetbal in Nederland en BelgiŽ volgend jaar.

Volgende vragen dringen zich dan ook op :

1. Heeft de geachte minister hieromtrent al contact opgenomen met zijn collega-minister uit Nederland ?

2. Is het inderdaad zo dat relschoppers uit de EU het land niet kunnen uitgezet worden ?

3. Hoe zal de geachte minister dit probleem verhelpen ?