Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-3

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 104 van de heer Ramoudt d.d. 6 oktober 1999 (N.) :
Mijnen uit de Tweede Wereldoorlog Opruiming Aanbesteding.

Er zou onlangs een aanbesteding geweest zijn voor de opruiming van de oorlogsmijnen en dito bommen uit de Tweede Wereldoorlog die gevonden zijn in de kuststrook.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen.

1. Klopt de informatie als zou er een dergelijke aanbesteding geweest zijn ?

2. Zo ja, hoe is deze aanbesteding verlopen ?

3. Zijn er meerdere kandidaten geweest ?

4. Kan het leger ook aan een dergelijke aanbesteding deelnemen en, zo ja, heeft het leger dat ook gedaan en met welk resultaat ?