2-172/3

2-172/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

7 DECEMBER 1999


Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek China, ondertekend te Beijing op 27 november 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belastingen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, ondertekend te Beijing op 18 april 1985


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Het aanvullend Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek China, ondertekend te Beijing op 27 november 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belastingen en tot het voorkomen van het ontgaan van belastingen inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, ondertekend te Beijing op 18 april 1985, zal volkomen gevolg hebben.