1-82/34 (Senaat)
-82/34-1995 (Kamer)

1-82/34 (Senaat)
-82/34-1995 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1997-1998

8 JULI 1998


BESLISSINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE1. Wetsontwerp houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht; Gedr.St. Kamer nr 1618/1-97/98.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 20 dagen.

2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen; Gedr.St. Kamer nr 1617/1-97/98.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de evocatietermijn is vastgesteld op 4 dagen en de onderzoekstermijn op 20 dagen.

3. Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen; Gedr.St. Kamer nrs 1341/1 tot 20-97/98, Gedr.St. Senaat nrs 1-966/1 tot 4-97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 30 dagen.

4. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening; Gedr.St. Kamer nrs 1308/1 tot 9-97/98, Gedr.St. Senaat nr 1-983/1-97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 30 dagen.

5. Wetsontwerp betreffende de euro; Gedr.St. Kamer nrs 1509/1 tot 11-97/98, Gedr.St. Senaat nr 1-1022/1-97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 7 dagen.

6. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Gedr.St. Kamer nrs 904/1 en 2-96/97, Gedr.St. Senaat nr 1-981/1-97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 30 dagen.

7. Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning ; Gedr.St. Kamer nrs 170/1 tot 12-95/96, Gedr.St. Senaat nrs 1-916/1 tot 4-97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 7 dagen.

8. Wetsontwerp ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons; Gedr.St. Senaat nrs 1-330/1 tot 5-97/98, Gedr.St. Kamer nr 1318/1-97/98.

Bepaling van de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4, en 12, 3, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken is vastgesteld op 30 dagen.

9. Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet; Gedr.St. Senaat nrs 1-703/1 tot 4-97/98, Gedr.St. Kamer nr 1529/1-97/98.

Bepaling van de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4, en 12, 3, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken is vastgesteld op 60 dagen.

10. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1451 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen; Gedr.St. Senaat nrs 1-728/1 tot 4-97/98, Gedr.St. Kamer nr 1475/1-97/98.

Bepaling van de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4, en 12, 3, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken is vastgesteld op 30 dagen.

11. Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen; Gedr.St. Kamer nr 1585/1 tot 9-97/98.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998 : de evocatietermijn is vastgesteld op 4 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen (herziening van de beslissing van 17 juni 1998).

12. Wetsontwerp betreffende criminele organisaties; Gedr.St. Senaat nrs. 1-662/1 tot 6-96/97, Gedr.St. Kamer, nrs 954/1 tot 19-96/97.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2, en 12, 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 juli 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 15 dagen.

13. Toepassing van artikel 10, 1, 3, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie.

Beslissing van 8 juli 1998: de termijnen worden geschorst van 18 juli 1998 tot 4 oktober 1998.

De voorzitters,

R. LANGENDRIES
F. SWAELEN