1-82/30 (Senaat)
-82/30-1995 (Kamer)

1-82/30 (Senaat)
-82/30-1995 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1997-1998

6 MEI 1998


BESLISSINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE1. Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal, Stuk Kamer nr 1513/1.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 6 mei 1998: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.

2. Wetsontwerp betreffende de euro, Stuk Kamer nr 1509/1.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 6 mei 1998: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 45 dagen.

De voorzitters,

R. LANGENDRIES
F. SWAELEN