1-1431/1 (Senaat)
-2221/1 - 98/99 (Kamer)

1-1431/1 (Senaat)
-2221/1 - 98/99 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1998-1999

4 MEI 1999


CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN (1)


Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van een nummer van het informatieblad van een parlementaire assemblee op het maximumbedrag dat de voorzitter van deze assemblee voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt


Dit document is tijdelijk slechts beschikbaar in gedrukte vorm