1-1430/1 (Senaat)
-2220/1 - 98/99 (Kamer)

1-1430/1 (Senaat)
-2220/1 - 98/99 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1998-1999

4 MEI 1999


CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN (1)


Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van de informatiecampagne van een staatssecretaris op het maximumbedrag dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt


Dit document is tijdelijk slechts beschikbaar in gedrukte vorm