Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 1667 van de heer Caluwť d.d. 20 avril 1999 (N.) :
Statuut van nationale erkentelijkheid. ≠ Indiening aanvragen.

De wet van 5 april 1995 tot heropening van de termijnen voor de indiening van de aanvragen met het oog op de toekenning van een statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de werkweigeraars en de weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945 heeft de mogelijkheid om erkend te worden als werkweigeraar heropend ?

Graag hierover drie vragen :

1. Hoeveel aanvragen hebt u hierover gekregen ?

2. Hoeveel dossiers zijn er op het ogenblik afgewerkt ?

3. Tot hoeveel nieuwe erkenningen heeft dit aanleiding gegeven ?

Kan u telkenmale aangeven om hoeveel Nederlandstalige en om hoeveel Franstalige dossiers het gaat ?