Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-96

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie

Vraag nr. 1453 van de heer Caluwé d.d. 18 november 1998 (rappel van 18 februari 1999) (N.) :
Militaire luchthaven van Bierset. ­ Domaniale toelating voor nachtelijk gebruik voor handelsdoeleinden.

Op 18 november 1998 stelde ik u onder nr. 1453 (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 89 van 29 december 1998, blz. 4694) de volgende vraag :

« Naar verluidt is het nachtelijk gebruik van de militaire luchthaven van Bierset voor handelsdoeleinden gebaseerd op een domaniale toelating van uw departement aan het Waalse Gewest.

1. Op welke datum werd deze domaniale toelating toegekend ?

2. Wat is de natuur van deze toelating ?

3. Werd in deze toelating gestipuleerd dat activiteiten die aanleiding kunnen geven tot geluidshinder voor de omwonenden niet toegelaten zijn ?

4. Bestaat de kans dat de Federale Staat medegebonden is tot het betalen van schadevergoeding indien activiteiten die gebaseerd zijn op deze domaniale toelating schade zouden berokkenen aan de omwonenden ? »

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt?