Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-98

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 1653 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 23 maart 1999 (Fr.) :
Loopbaanonderbreking. ≠ Vervanging door herintredende vrouwen.

Sinds 1 januari 1999 heeft 3 % in plaats van 1 % van de personeelsleden in de ondernemingen recht op loopbaanonderbreking. De onderbreking dient voltijds of deeltijds te worden genomen in periodes gaande van drie maanden tot maximum een jaar. De personeelsleden met loopbaanonderbreking kunnen worden vervangen door een herintredende werknemer.

Deze maatregel ≠ die belangrijk is omdat hij werd uitgebreid tot 3 % van het personeel ≠ zou in hoge mate moeten bijdragen tot de herinschakeling van personen die opnieuw deel wensen uit te maken van het arbeidscircuit.

Jammer genoeg sluit de maximumperiode van een jaar elke definitieve herinschakeling uit, aangezien de herintredende werknemers ≠ die zich vrijwillig van de arbeidsmarkt hadden teruggetrokken om zich aan de opvoeding van hun kinderen te wijden ≠ gewoonlijk bij de hogere leeftijdscategorieŽn horen en dat zij dus een groot aantal werkdagen moeten kunnen aangeven.

De te presteren werkdagen voor een definitieve herinschakeling zijn als volgt vastgesteld :

≠ in de leeftijdscategorie van 36 tot 49 jaar : 468 dagen (18 dagen) gedurende een referentieperiode van 27 maanden;

≠ in de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder : 624 dagen (24 maanden) gedurende een referentieperiode van 36 maanden.

Dat is een duidelijke achteruitgang in vergelijking met de vorige situatie, waarbij de loopbaanonderbreking genomen kon worden voor een periode van vijf jaar.

Vroeger maakten de herintredende vrouwen dus kans op een langlopend contract en hadden zij aan het einde van dat contract het noodzakelijke aantal dagen gepresteerd, niet om recht te krijgen op werklozensteun, maar om gemakkelijker een nieuwe baan te vinden.

Wat gebeurt er met de herintredende werknemer na de vervanging van ťťn jaar ?

≠ Kan men, indien de werknemer gewoon weer thuisblijft, spreken van een ware herinschakeling ?

≠ Zal die werknemer zich na het jaar vervanging opnieuw kandidaat kunnen stellen voor een betrekking die voor die categorie van personen is toegestaan ?

≠ Zal de werknemer opnieuw een stage van 24 maanden moeten doorlopen (zonder te werken), zoals bepaald door het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, teneinde zich weer kandidaat te kunnen stellen voor een betrekking die is toegestaan voor herintredende werknemers ?

Men mag aan deze mensen niet voorbijgaan. Zij hebben immers jarenlang gewerkt en sociale-zekerheidsbijdragen betaald en zouden bijgevolg bepaalde rechten moeten krijgen.