1-269

1-269

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 APRIL 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  3. Interdepartementele Commissie duurzame ontwikkeling.
NON-EVOCATIE :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
WETSONTWERP EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :