1-267

1-267

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 28 APRIL 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :