1-1391/2

1-1391/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

28 APRIL 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 97 en 117 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER ISTASSE


Zie Gedr. St. 1-1390/2