1-1356/2

1-1356/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

4 MEI 1999


Wetsontwerp tot wijziging, wat de aanplakbiljetten bij uitvoerend beslag op roerend goed betreft, van de artikelen 1516, 1517, 1518 en 1519 van het Gerechtelijk Wetboek


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT