1-256

1-256

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 MAART 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
HULDE TER NAGEDACHTENIS AAN DE HEER CALIFICE, MINISTER VAN STAAT :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :