Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-83

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel (Economie)

Vraag nr. 1276 van mevrouw Thijs d.d. 19 augustus 1998 (N.) :
CPT 11. ≠ Prijszetting in BelgiŽ.

Sinds 10 maart 1997 werd het geneesmiddel CPT 11 (camptothecine) in BelgiŽ geregistreerd onder de naam Campto ģ.

Dit product wordt gebruikt voor de behandeling van patiŽnten die lijden aan 5-FV resistente (d.w.z. de vorige behandeling op basis van 5-FV had niet het gewenste effect) metastatische colorectale kanker.

Tot nu toe maakten reeds meer dan 240 patiŽnten verspreid over 37 hospitalen gebruik hiervan door de gratis terbeschikkingstelling.

Ik wil u hierover de volgende vragen stellen :

1. Werd de prijs van Campto ģ, die volgens een Europese verordening 89/105/EEG binnen een opgelegde termijn van 90 dagen moet vastgelegd worden, reeds vastgelegd ?

2. Hoeveel bedraagt de prijs van Campto ģ ?

Antwoord : 1. De Europese richtlijn waarnaar het geachte lid verwijst, is op de meest correcte manier omgezet in de Belgische regelgeving over de prijsbepaling van terugbetaalbare geneesmiddelen. Het desbetreffende ministeriŽle besluit dat dateert van 29 december 1989, voorziet immers dat een ministeriŽle beslissing waarbij een prijs wordt bepaald, verplichtend moet worden getroffen binnen de negentig dagen na ontvangst van de aanvraag. Bij afwezigheid van een beslissing binnen de gestelde termijn is de betrokken onderneming automatisch gerechtigd de gevraagde prijs aan te rekenen.

Wat nu specifiek het product Campto ģ betreft, werd mijn beslissing binnen de voorziene termijn genomen. De geldige aanvraag werd ontvangen op 19 maart 1997 en mijn beslissing werd op 13 juni 1997 aan de firma meegedeeld.

2. Het desbetreffende dossier sloeg op twee conditioneringen van het product. De toegestane maximumprijzen zijn de volgende :

Campto 100 mg/5 ml 1 vial

Publiekprijs : 7 345 frank.

Prijs aangerekend door het ziekenhuis aan niet-gehospitaliseerde patiŽnten : 7 238 frank.

Campto 40 mg/2 ml 1 vial

Publiekprijs : 3 238 frank.

Prijs aangerekend door het ziekenhuis aan niet-gehospitaliseerde patiŽnten : 3 131 frank.

Alle genoemde bedragen zijn BTW inbegrepen.