1-1417/4

1-1417/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

30 APRIL 1999


Wetsontwerp houdende bepalingen inzake accijnzen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN