1-1405/3

1-1405/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

29 APRIL 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 1963 ertoe strekkende de rendabileit in de landbouw op te voeren en zijn gelijkwaardigheid met de andere sectoren van het bedrijfsleven te bevorderen


Evocatieprocedure


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN


De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde als die overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, zie Stuk Kamer nr. 2056/298/99.