1-1336/4

1-1336/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

30 APRIL 1999


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk 1-1336/3).

Brussel, 30 april 1999.

De voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.