1-1417/1

1-1417/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

28 APRIL 1999


Wetsontwerp houdende bepalingen inzake accijnzen


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 14 mei 1999.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.