1-1404/2

1-1404/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

28 APRIL 1999


Wetsontwerp houdende oprichting, binnen de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer genoemd « Belgisch telematica- onderzoeksnetwerk, BELNET »


ONTWERP NIET GEĖVOCEERD DOOR DE SENAAT