1-1405/1

1-1405/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

22 APRIL 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 1963 ertoe strekkende de rendabiliteit in de landbouw op te voeren en zijn gelijkwaardigheid met de andere sectoren van het bedrijfsleven te bevorderen


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 7 mei 1999.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.