Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-94

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1575 van de heer Caluwť d.d. 26 januari 1999 (N.) :
Fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen.

Graag zou ik van de geachte minister de bevestiging krijgen dat de door een vennootschap na te leven onaantastbaarheidsvoorwaarde in verband met herwaarderingsmeerwaarden op aandelen een einde neemt vanaf het ogenblik van de verkoop van de aandelen of nog vanaf het ogenblik van hun toebedeling door een vennootschap in vereffening als een liquidatie-uitkering in natura aan haar aandeelhouders.

In concreto : een Belgische NV heeft een deelneming in een andere Belgische NV aangeschaft voor 100. Gedurende een aantal jaren heeft ze er telkens een herwaarderingsmeerwaarde op geboekt, in totaal 10, zodat de deelneming thans geboekt staat voor 110 (met op het passief ook 10 op herwaarderingsmeerwaarden). Nu verkoopt zij die participatie voor 115, waarbij onvermijdelijk de voormelde herwaarderingsmeerwaarde van 10 overgeboekt wordt naar resultaat (omzetting van herwaarderingsmeerwaarde in gerealiseerde meerwaarde). De vrijgestelde gerealiseerde meerwaarde op aandelen bedraagt dan 15, inclusief de 10 van de omgezette herwaarderingsmeerwaarde.

Andere mogelijkheid : voormelde NV verkoopt deelneming niet, maar gaat in vereffening, waarna de vereffenaar, in het kader van de liquidatie-uitkeringen, de deelneming (geboekt voor 110 inclusief de 10 op herwaarderingsmeerwaarden), die op dat ogenblik een waarde heeft van 115, aan de aandeelhouders uitkeert als een dividend in natura. Zoals in het eerste geval wordt daarbij onvermijdelijk de herwaarderingsmeerwaarde van 10 overgeboekt naar resultaat (omzetting van herwaarderingsmeerwaarde in gerealiseerde meerwaarde) en bedraagt de vrijgestelde gerealiseerde meerwaarde op aandelen eveneens 15, inclusief de 10 van de omgezette herwaarderingsmeerwaarde.

Gaat u met deze zienswijze akkoord ?