1-248

1-248

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 3 MAART 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Verdaging) :