1-1361/1

1-1361/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

1 APRIL 1999


Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 3 mei 1999.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.