1-1330/2

1-1330/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

30 MAART 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DE BETHUNE EN C.S.

Art. 5

Het 4║ schrappen.

Verantwoording

De onverenigbaarheid vervat in de wet van 10 april 1990 tussen een politiefunctie en een functie in een dergelijke onderneming dient voor de hier geviseerde activiteit te worden behouden.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.
JosÚ DARAS.

Nr. 2 VAN DE DAMES DE BETHUNE EN THIJS

Art. 6

In het 4║, het eerste lid schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 1.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.