1-512/10

1-512/10

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

23 MAART 1999


Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk


AMENDEMENT


Nr. 8 VAN DE HEER CALUW╔

Artikel 1

De woorden ź artikel 78 ╗ vervangen door de woorden ź artikel 77 ╗.

Verantwoording

Zie het advies nr. L. 28.403/4 van de Raad van State van 16 december 1998 (Stuk Senaat, nr. 1-512/2).

Ludwig CALUW╔.