1-1330/1

1-1330/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

26 MAART 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 26 april 1999.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.