1-244

1-244

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 FEBRUARI 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :