1-989/8

1-989/8

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

9 MAART 1999


Wetsontwerp tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen


AMENDEMENT


Nr. 3 VAN DE DAMES JEANMOYE EN MILQUET

Art. 3

De punten A, B en C van het ontworpen artikel 19, ß 1, van de nieuwe gemeentewet, vervangen als volgt :

ę De wedden van de burgemeesters en de schepenen worden bij een in Ministerraad overlegd besluit vastgesteld met inachtneming van het bevolkingsaantal van de gemeente en op basis van een coŽfficiŽnt van het hoogste bedrag uit de in artikel 28 vastgestelde weddenschaal van gemeentesecretaris van de betrokken gemeente, verhoogd of verlaagd overeenkomstig de voor die schaal geldende regels van de koppeling aan het indexcijfer. Ľ

Dominique JEANMOYE.
JoŽlle MILQUET.