1-1275/4

1-1275/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

11 MAART 1999


Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk 1-1275/3).

Brussel, 11 maart 1999.

De voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.